افزودن نظر جدید

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اما کو گوش شنوا؟؟؟؟؟؟؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.