افزودن نظر جدید

سلام عارف. رویا طبق روایات هیچ چیز از دین را اثبات نمی کند. اینکه شما بیانی از پیامبران داشتید باید گفت رویای معصوم و پیامبران غیر از رویای ما است. اما در مورد اینکه گفتید رویا دلیل نیست از منظر فرقه احمدالحسن. این توجیه شماست وگرنه خود احمدالحسن رویا را در جایی از کتابش حجت و دلیل می داند. اساسا ما در مناظرات و مباحثه هایی که با طرفداران احمد الحسن داشتیم بعینه دیدیم هیچ دلیل برای اثبات احمدالحسن نداشتند بلکه صرفا با یک رویا به وی ایمان آوردند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.