افزودن نظر جدید

جناب مدعی از فرمایشات شما مسرور گشتیم . اما باید خدمتتان عرض کنم که مطالب مذکور از منابع مطالعاتی جریان مکتب است. دوست گرامی نشر اکاذیب و اتهام بی پایه و اساس؟؟؟ اگر مطالب مذکور بی پایه و اساس است چطور در منابع و آثار جریان مکتب وجود دارد؟؟؟ چرا برخی از سکان داران این جریان تحت تعقیب پلیس بین الملل هستند؟؟دوست گرامی آگاهی به قانون خوب هست اما برخورد گزینشی با قانون خیر!!!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.