افزودن نظر جدید

آموزه ی فداء نسبت ظلم و بیخردی به خدا دادن است هیچ عقل و منطقی نمی پذیرد که شخص بیگناهی را بخاطر بخشیدن گناهان دیگران مجازات کنند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.