افزودن نظر جدید

خدا لعنت کند اینها به جز خرابی و ویرانی و تشدید چند برابر بیماری هیچ آرمانی به همراه ندارند دختر 26 ساله من کمی افسردگی داشت و فرا درمانگری به مدت چند ماه او را کانکت کرد با این ادعا که فرادرمانی شفایش خواهد داد اکنون به بیماری شدید روحی دچار شده است و تا کنون هیچ روانپزشکی نتوانسته او را درمان کند از دولت محترم میخواهم شر این فریبکارآن را برای همیشه از جامعه کم کند و به سرای اعمالشان برساند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.