افزودن نظر جدید

با سلام ؛ ابن خلدون نه پادشاه ایران و مستقل بودن کورش را تأیید و نه زیر دست شاهان ایران بودن وی را نفی میکند : « http://offer13.blog.ir/post/179 » .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.