افزودن نظر جدید

دوست عزیز، 361 باب نه 19 باب! در کتاب بیان فارسی، ص 3 می‌خوانیم: «و به یقین نظر کن که ابواب دین بیان مترتب گشته به عدد کل شی (کل شیء به حساب ابجد، برابر با عدد 361 است)». اما از آن‌جا که علی‌محمد شیرازی موفق به تکمیل آن نشد، جانشین خود (صبح ازل) را مأمور به تکمیل بیان کرده (که او هم نتوانست!!!)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.