افزودن نظر جدید

اقای نویسنده یعنی شما می گید محمد رضا شاه برای ایران باستان هیچ کاری نکرد یک نمونه اش جشن 2500 ساله که برای ایرانیان وپارسی زبانان گرفت درضمن می شود به جز این 3 پویانمایی پویانمایی دیگری هم بگید و در اخر این ها تلاش خود جوش مردم بوده نه دولت اما ما می بینیم که هزاران هزار فیلم درباره امامان و .....درست میکنند اگر شما از یک بچه بپرسید خشایار شاه کیست نمی داند اما اگر بگویید اسم امامان رابگو مثل بلبل می گوید این در واقع تهاجم فرهنگی است که عرب ها هزار سال پیش تو کله ما کردن کسانی هم که میگوند ما دین به ایران باستان نداریم میگویم برون کتاب تاریخ بخوانند که اولین امپراتوری را که ساخت پطور ما به تجاور گران این خاک دین داریم ان مقع به نیاکانمان نداریم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.