افزودن نظر جدید

درود برشما: دوست گرامی برادری محبت و مهروزی سخن دیگر است و نقادی و کنکاش سخن دیگر است. با کمال ادب و احترام توجیه شما در باره بحث نکردن توجیه مناسب و منطقی نیست. امروزه افرادی زیادی وجود دارد که متاسفانه به خاطر تعصب کورکورانه و تبعیت خشک و بدون دلیل و منطق به دنبال چنین عقایدی رفته اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.