افزودن نظر جدید

امام علی (ع) و بسیاری دیگر از ائمه به دست عرب‌ها کشته شدند. عرب‌ها بد و خوب دارند... ما هم به قاتلین ائمه لعن می‌فرستیم. حال شما (جناب کارشد ارشد تاریخ که از سر عقده و ضعف‌ها و ناکامی‌های خود در زندگی، دائماً مدرک خود را به رخ دیگران می‌کشید!) حاضرید از آن ایرانیانی که در برابر شاهان ساسانی ایستادگی کردند و یا حاضر به دفاع از حکومت ساسانی نشدند، ابراز بیزاری کنید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.