افزودن نظر جدید

نظر شما منتشر شد. با اینکه دربردارنده توهین به نگارنده نوشتار بود. برخلاف کسانی که مدعی آزادی بیان هستند ولی در سایت خود نظرات مخالفین را حتی الامکان سانسور می‌کنند... از سویی منافقین و جانورانی وجود دارند که در خفا به اهل بیت فحاشی می‌کنند و در فضای عمومی به اهل بیت سلام و درود می‌فرستند. گمان می‌کنند کسی از حال و روز آنان خبر ندارد و این خود نشانگر نادانی آنان است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.