افزودن نظر جدید

ساسانیان و هخامنشیان برترین حکومتهای ایران شهر بودن و حکومت ننگین دامن جمهوری اسلامی بدترین حکومت تاریخ ایران.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.