افزودن نظر جدید

ما فرار نکردیم. استاد رائفی پور خودشان پذیرفتند که بر ادعای ذوالقرنین بودن کوروش نقدهایی وارد هست. میفرمایند به صلاح هست که بگیم ذوالقرنین کوروش هست! یعنی قضیه از لحاط علمی واضحه منتها از جهت سیاسی ایشون اون حرف روز زدند. جایی برای مناظره نمی‌مونه و ایشون شأن خودشون رو بالاتر از این می‌دونند که وارد مناظره بشن. اما فرار ادمین خردگان واضح هست. هزار و یک بهونه آوردند برای فرار از مناظره. اما شما نمیخاید قبول کنید اون همبه خاطر تعصب جاهلیت و تفکرات نژادپرستانه قومی قبیلگی که دارید. از کوروش یک بت ساختید که هیچ انتقادی رو قبول نمیکنید. نه اینکه منطقی رفتار کنید. بهونه میارید برای فرار از قبول واقعیت‌ها. ادمین خردگان که قرار کرد. اما اگر اصرار دارید هماهنگ کنید برای مناظره بین ما و آقای رائفی پور. هماهنگی با شما. این همه اصرار دارید باشه، موقعیت رو فراهم کنید یکی از دوستان رو میفرستیم برای مناظره. رزومه هم میفرستند که کاملا شناخته شده باشند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.