افزودن نظر جدید

همانطور که کوروش هخامنشی، دروغگو و حیله گر بود، پیروانش هم حیله گر هستند. ادمین سایت در یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور، پرونده مفتوح دارد. به خاطر فحاشی به پیامبر اسلام و اهل بیت و ترویج باستانگرایی ضد اسلامی. اما در ظاهر، طوری رفتار میکنند که گویی به اسلام احترام میکنند. خواسته یا ناخوسته درخدمت صهیونیزم هستند. ادمین آن سایت، سابقه دروغگویی بسیار دارد. قبلا هم فایل صوتی‌اش را منتشر کردیم که ادعا میکرد دستگیر نشده و شب آرامی را میگذراند. (در حالیکه صدایش می‌لرزید و استرس وحشتناک داشت. بعدا اقرار کرد که آن شب اصلا شب آرامی نمی‌گذراند). ببینید: https://www.adyannet.com/fa/news/26879
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.