افزودن نظر جدید

با سلام. آخرین پست سایت بی خردگان را دیده اید؟ در آن پست سعی کرده اند که پاسخ به منتقدین تطبیق کوروش و کیخسرو دهند و گفته اند که ابوریحان بیرونی از قول کس دیگری گفته است کوروش عامل بهمن بوده و اما این جدول را خود ابوریحان بیان و تأیید کرده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.