افزودن نظر جدید

تا به حال چند بار پیشنهاد مناظره دادیم اما همواره از مناظره فرار کردند. آخرین بار رسماً در سایتشان گفتند که حاضر به مناظره با ما نیستند (پیامشان هنوز در سایتشان هست). این متن را بینید تصویر از پیام ایشان را هم ارائه کردیم که از مناظره فرار کردند: https://www.adyannet.com/fa/news/27505
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.