افزودن نظر جدید

نشانه ریشه داشتن، باقی موندن و استقامت وجود هست!!! وگرنه آثار فراعنه بت پرست ستمگر و خونخوار مصر بسیار بسیار زیباتر و دقیق تر و محکم تر از چهارتا تیکه سنگ و ستون هخامنشی هست! اگه این چهار تا سنگ هخامشی رو ملاک بگیری، پس هخامنشیان در برابر فراعنه خوانخوار، مگس هم حساب نمیشدن! آب یاری هخامنشیان؟؟ اونایی که آبیاری کردن هیچ کدوم ایرانی نبودن! یهودی و امریکایی و انگلیسی بودن! اینکه این خائنین چیزی رو به قول تو آبیاری کنن افتخار نیست! ننگ هست! چون هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمیگیره! اونها هم برای رسیدن به اهداف خودشون کورش رو یک ابزار یک آلت قرار دادن! کورش با همه دبدبه و کبکبه طرفداراش یک آلت بیش نیست!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.