افزودن نظر جدید

کدبان میلاد نصری. در پاسخ شما گویم اگر هخامنشیان ریشه و برز(بذر) نداشتند این همه اُسکَر(اثز) ازشان به جا نمی ماند و جوانه هایشان پس از این همه سال با از زیر خاک سربرنمی اورد تنها اندکی نیاز به اب یاری داشت که دارد که دارد می شود به مهر خدا.و این واکنش و سنگر گیری سخت ایران ستیزان و دروغبافی هاشان در این باره خودش نمایانگر همین نکته است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.