افزودن نظر جدید

نقد دیدگاه کورش 1396/09/23 - 21:45 : 1 - آقای کورش مثل همه هم‌خطهاش هر جا کم میاره تقصیرات رو میندازه گردن عربها. اقای کورش! شرف داشته باش. شما برو ببین هخامنشیان وحشی در حمله به یونانی ها این همه وحشی گری کردن و ویران کردن. اما مگه تمدن یونانی نابود شد؟ تمدن یونان صدها سال گرفتار قرون تاریک وسطی بود. اما نابود شد؟ نه. چون یک درخت ریشه داری ک در یک زمین محکم قرار داشته باشه با طوفان ها نابود نمیشه. اما علف با هر لگدی نابود میشه. اینکه میگه عربها نابود کردن یعنی کورش حکم همون علف رو داشت. ریشه نداشت که نابود شد. اما برو ببین تا 400 سال بعد از حمله عربها اوستای ساسانی وجود داشت. چون ریشه داشت. 2 - خدا رو شکر که اقرار میکنی کورش کیخسرو نیست!!!!!!!!!!! بقیه حرفات هم حاشیه روی و بی ربط هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.