افزودن نظر جدید

درود بر شما. نخست بگویم که من سخن هر دو طرف را خواندم. بگویم که حق را به شما می‌دهم. البته در حیطه نتیجه گیری. یعنی نتیجه منطقی اینکه ابوریحان منتقد چنین ادعایی بود. همانگونه که شما گفتید. بله ابوریحان گفته فهرست اهل مغرب در نام‌ ها و طول مدت شاهی و اخبار و احوال با واقعیت تفاوت دارد. نتیجه این است که بله کورش کیخسرو نیست. این را گفتم که بگویم متن نوشته را خواندم. و دیدگاهم این است. اما انتقادی از شما دارم. همان پایگاه که شما به آن میگویید بی‌خردگان، هر صدای مخالف و هر انتقادی را با شانتاژ و هو کردن و انگ زدن پاسخ میدهد. خواستم بگویم شما هم اگر از این شیوه استفاده کنید می‌شوید مثل آنها. پس خواهش میکنم با احترام بیشتری انتقاد کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.