افزودن نظر جدید

خردگان خیلی سوزوندتون نه؟!! خخخخ بیرونی خودش میگه تعداد پادشاهان و ترتیب اونها!!! نمیگه به شباهت ها تردید داشته. لطفا تحریف نکنید. بسه دیگه کفگیرتون به ته دیگ خورده.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.