افزودن نظر جدید

به نظرم بهتر است در جامعه ایران و بین فارسی زبانان روحانیون و مروّجان دین بجای پیامبر اکرم یا پیامبر اعظم بگویند پیامبر خدا یا پیغمبر خدا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.