افزودن نظر جدید

چرا هر جا هردوت یک تعریف نامعقول از هخامنشیان داشته باشه شما قبول میکنید؟ ولی اگر یک جا یک واقعیت تلخ رو بگه قبول نمیکنید و به هردوت برچسب دروغگویی میزنید؟ هر چی به نفعتونه خوبه؟ هر چه به نفعتون نیست بده؟ ما قبلا یک پُست ارسال کردیم که هر گونه کوروش دوستی، خیانت به ایران هست و این انگلیسیها و صهیونیستها بودند که کوروش دوستی رو در ایران ترویج کردند و اساساً کوروش ابزار تفرقه در ایران هست: https://www.adyannet.com/fa/news/31912
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.