افزودن نظر جدید

مزدک در سرزمین خودش ایران آزادی بیان نداشت. او و پیروانش به دست انوشیروان و موبدان زرتشتی قتل عام شدند. مانـی در سرزمین خودش ایران آزادی بیان نداشت. به دستور موبدان زرتشتی، سلاخی شد. مردم خوزستان در سرزمین خودشان، در عصر حکومت شاهان ستمگر هخامنشی، آزادی بیان نداشتند. بنا بر متن کتیبه بیستون، آنان به دست داریوش هخامنشی قتل عام شدند... (واقعاً کلام جناب ناشناس خنده دار و مضحک بود. همانطور که خودشان در انتهای سخن خود؛ خندیدند.)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.