افزودن نظر جدید

درود کوتاه و موجز باید گفت که درستی و کژی یه ایده و تفکر مذهبی رو باید در تاثیرات او ایده در رفتار و افکار عملی پیروانش در بطن جامعه جستار کرد خواه مسلمان یا غیر مسلمان یا هر مذهب و آیینی در کل هستی مابقی فرهیخته یادمان باشه خالق کاینات رو با هزار رنگ ساخت... پس انسانیت اینه که همه رو محترم بشمریم نه توهین کنیم نه با نوشتن کینه توزانه به اعتقادات هم حمله کنیم همه ما انسانها در کنکاش ذهنی و فکری بی امان به جهت وصل به اصلیم...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.