افزودن نظر جدید

اشک برای امام حسین از چشم هر کسی بیرون نمیآید. فط از چشم افراد باتقوا -یا کسی که در لایه‌های زیرین وجودش تقوا و انسانیت داشته باشد- بیرون میآید. گریه بر امام حسین انسانیت و دین را زنده نگه میدارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.