افزودن نظر جدید

سلام. در عقاید زرتشتی، در سوگ نشستن موجب آمرزش برای میت هست. هرچند گریستن را ممنوع میدانند. اما در عقیده اسلام، سوگواری موجب آمرزش میت نمیشود. نشستن شیعیان در عزای حسین هم نه برای آمرزیده شدن حسین بلکه برای زنده نگه داشتن شور و شعف انسانی هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.