افزودن نظر جدید

سلام باتشکر باور دارم که بدون مطالعه کتاب ها و مهم تر از آن دیگران را با قدرت حکومتی محروم کردن از خواندن کتاب ها پیشگاه ذات دانای توانا مدیونی می‌آورد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.