افزودن نظر جدید

سلام آقا عرفان: اولا: کدام روسای دانشگاه ها و محققان؟؟؟ اگر عده ای به دنبال افکار بهرام الهی هستند چونکه مطابق میل آنان رفتار می کند. ثانیا: نظرات و سخنان بهرام الهی نه تنها مطابق نظرات اهل حق نیست بلکه مخالف نظرات نورعلی الهی هم می باشد. طبق سخن شما هم اهل حق و هم نورعلی الهی اشتباه کرده و در اشتباه هم هستند. ثالثا: آیا صرف اینکه عده ای بهرام الهی را تایید کرده اند قابل قبول است؟؟؟ خیر . اسم منطق و روش شما در اینگونه تبعیت از بهرام الهی, تبعیت کور کورانه است. رابعا: اینکه عده ای سخنان بهرام الهی را می پذیرند . دلیل بر سرپوش گذاشتن بر اعمال نادرست او و همسرش نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.