افزودن نظر جدید

اول برو خوب مطالعه کن اگه ازش فهمیدی قضاوت بکن ایشان حتی امروزم پیش بینی کرده که چی میشود وبه کجا می رویم،درضمن ایشان استادی به تمام معنا بود که حتی اسید براکه لقب دوریش دوریشان بهش منتصب نمود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.