افزودن نظر جدید

با سلام. تا آنجا که من متن گات ها و آموزه های زرتشت پیامبر ایرانی را مطالعه کرده ام قربانی کردن به قصد مراسم و نیایش را نکوهیده است یعنی آن را نمی پذیرد. ولی قربانی کردن برای سد جوع (سیر شدن) موضوع دیگری است که انجام میشده است. حتی موبدان پارسی عمل قربانی کردن در زیارتگاه های زرتشتی را تقبیح می کرده اند و بعد از مدتی هم این رسم کم و بیش بر افتاد. این رسم یعنی قربانی حیوانات به عنوان مراسم دینی در ایران شاید از زمان آیین مهری (میتراییسم) وجود داشته و به ادیان دیگر هم کشیده شده است. سلامت باشید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.