افزودن نظر جدید

به جان خودم سوگند که اگر یک همه ایرانی ها اینگونه مانند شما که روی فرهنگ بیگانه تعصب دارید تعصب می داشتند همه زرتشتی می شدند! زرتشت مواد مخدر مصرف می کرد؟ پس می شود بگویید تفسیر هات48 بند 10 چیست؟(کی ای مزدا شرفا به پیامت پی خواهند برد که این مشروب مسکر و کثیف(هوم) را برخواهی انداخت) هر اندازه هم که بکوشی گاتها را لکه دار کنی نمی توانی سرباز عرب!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.