افزودن نظر جدید

چند مورد متذکر میشم که امیدوارم از این دست اشتباه‌ها رخ نده: 1.همازور نشریه نیست و سایت هستش. نشریه‌ای به نام همازور داریم که از سوی پارسیان انگلیس به زبان انگلیسی منتشر می‌شود. 2. مورد دوم اینکه شما بین اسطوره و واقعیت تفاوت قائل نشدید. در متن آمده است که در اسطوره‌های ایرانی این موارد ذکر شده است. اسطوره با حقیقت تفاوت دارد، اسطوره واقعیت نیست. می‌توانید تعریف اسطوره را بررسی کنید و تفاوت آن را با حقیقت نیز دریابید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.