افزودن نظر جدید

با سلام جواب سوال شما بسیار ساده شما اگر تشریف ببرید نزد بهترین دکتر و دکتر به شما غذای سالم و عدم استفاده از سیگار و ورزش و.. را تجویز کند و اتفاقی شما دکتر خود را ببینید که غذای ناسالم می خورد و سیگار می کشد و از دوستان ایشان متوجه شوید که ایشان اهل ورزش هم نیستند شما علم ایشان را زیر سوال می برید و دیگر به سراغ ایشان نمی روید اخر چه ارتباطی دارد خیلی ها علم دارن اما عمل نه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.