افزودن نظر جدید

اینکه گفتید استاد میرزایی ادعای امام زمان بعد هم پیامبری کرد صرف یک ادعای بدون مدرک ودلیل قطعی میباشد ادر روایت آمده که الناس اعداءماجهلوایعنی مردم دشمن چیزی اند که نسبت به آن جهل دارند وازطرفی خودمقام معظم رهبری فرمودندکه تخریب شخصیت حرام است.واین کارهم به نوعی تخریب شخصیت میباشد. خواهشاحرفی که میزنیدبادلیل قطعی بیاوریدمگرنه این است که آبروی مومن ازخانه کعبه بالاتر است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.