افزودن نظر جدید

سلام مصطفی.. اشتباه شما همینجاست که فکر میکنید این مقاله در رد سبک کونگ فوتوا نوشته شده.... خیر... کاری به این سبک ندارد.... فقط به ادعاهایی که سازمانی که به نام میرازیی داره فعالیت میکنه و ادعاهای کذایی دارد برای او کار دارد نه چیز دیگر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.