افزودن نظر جدید

سلام احسان. سازمان حق و عدالت ادعاهایی کذایی رو شنیدید؟ تبلیغ این سازمان برای میرزایی و ادعاهای او را دیدید؟ صرف جهت آگاهی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.