افزودن نظر جدید

در كدام سخنراني و يا دستنوشته از ايشون ،ادعاي امام زماني ويا... ميبينيد.چرا تحقيق نكرده تهمت ميزنيد؟ ايشان علم نداشتند؟چندين دكتراي افتخاري نسيبشان شده. التماس تفكر آيا كسي اكنون از اسلام به روشي ديگر استفاده كند بايد آنرا به پاي محمد(ص)گذاشت؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.