افزودن نظر جدید

داشتن مخالف با شعور، اقبال بلند می‌خواهد! مدتی است که مغز علیل جماعت باستان پرست از لجن‌مالى و فضله‌پراکنی باز ایستاده ! کم کار شده اند!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.