افزودن نظر جدید

حاج سعيد طويي هم سيد اولاد پيامبر بود؟ مگه حضرت علي فرزند حضرت محمد بود كه نسلش نامدار او باشند؟ فاطمه كه همسر او بود گفتين سيد ها از عربستان مهاجرت كردند به ايران، دقيقا كدام سيد، امام ها كه همه در آنجا بودند زنان جنگ زده ايراني كه ايات قران كريم غنايم مسلمانان و سيدين بود و به عربستان بردند چه شده اند چرا در جاهاي سخت و دور از دسترس اعراب مثل شمال و... سيد كم داريم؟ اصلا اگر هم درست باشد چه خصوصيتي وجود دارد كه ما مرده پرستان از طاعت خدا به سيدي مي رسيم؟ مگر همه انسانها از ادم و حوا نبودند؟ همه و همه الان چه ربطي بين ادميان و خرافه پرستان و تقليدگران و به ظاهر خدا پرستان شيطان پرست وجود دارد؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.