افزودن نظر جدید

نمیدونم چرا هرکی که معروف وموفق میشه یه عده میان تخریبش کنن.حسودان تخریب میکنند،نادانان قضاوت بیجا.انسان بی شک اشرف مخلوقاته ای نادانهایی که قضاوت میکنین لطفا یکم بدنبال ماهیت وجودیت برو یکم با ذهنت وروحت کار کن تمرین بده ،تو نمیدونی این مغزی که خدا بهت عطا کرده چه کارهایی میتونی باهاش بکنی ازبس نسبت به همه چی بدبین هستبم وشکاک تمام چاکراهامون مسدود شده وخبر نداریم که اگه مثبت بمونیم اگه حال دل ورحمون وذهنمون خوب نگه داریم میتونیم با مراقبه و تمرین حتی سرطان رو درمان کنیم کمی.،تا کی میخابن هی بنالین بابا جان بخداقسم همه دست خود آدمه خدای انسان در وجود خودشه به درونت بنگر وتمرکز کن اونموقع میفهمی که تو فقط یه پله ار خالفت پایبن تری،وای بر انسانهای نادان وبی فکر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.