افزودن نظر جدید

شیخ عبدالله علایلی علمای اهل سنت از نقطه نظر انجام وظیفه، قیام امام حسین(ع) را مورد توجه و بررسی قرار داده است. از نظر او امام حسین(ع) به عنوان یک فرد مسئول، وظایفی درباره خود، خدا، جامعه و خدا داشته است که خود را موظف می‌دانست تا آنها را به نحو احسن انجام دهد. مهم‌ترین وظیفه امام حسین(ع) از نظر شیخ علایلی در حوزه دین و مدیریت جامعه، کوشش برای زدودن بدعت‌ها و مبارزه علیه ستم و ستمگری است. از این رو شیخ عبدالله علایلی در تحلیل قیام امام حسین(ع) تحت عنوان "شهادت در راه انجام وظیفه" می‌نویسد: حسین علاقه به ماندن را با انجام وظیفه به سنجش گذاشت. پس دید که راه انجام وظیفه به رویش گشاده‌تر است و در پیشگاه خدا و مردم موجب خشنودی بیشتر می‌شود و چون از فرا زمان به افق دور نگریست، روزگار درخشان را دید که اندک اندک به از هم پاشیدن گراییده است تا راه را برای جهانی نو و گونه‌ای زندگی نو بگشاید، و از آن روزگار جز نمادی از گذشته آرمانی مقدس نمانده است، لذا رنگ و رویش بر افروخته‌تر شد
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.