افزودن نظر جدید

درست است که ایشان الان شادند. ولی مابه حال کنونی ایشان گریه نمی کنیم بلکه به خاطرمظلومیت ایشان گریه می کنیم وباهمین گریه هاوعزاداری هاست که یادعاشورازنده است ومامسوولیم نسل به نسل انتقال دهیم تادرس شجاعت وزیربارظلم نرفتن وازجان گذشتن برای پابرجایی اسلام وقواعداسلامی واطاعت نکردن ازسردمداران از خدابی خبروفقط منافع خودبین راانتقال دهیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.