افزودن نظر جدید

سلام رفیق زئوس. قابل توجه شما این‌که برای عدم وجود خدا هرگز نمی توان برهان اقامه کرد؛ چون کسانی که وجود خدا را رد می کنند چیزی را رد کرده اند که برایشان مجهول است و چگونه آن کس که نمی داند، می تواند عدم وجود چیزی را که نمی داند به اثبات برساند. نهایت این که می تواند مدعی شود که وجود چنین چیزی برایش قابل درک نبوده یا به اثبات نرسیده است. پس نهایت به اثبات نرسیدن است نه رد. و این تفاوتی هست که باید شما بدانید.// تازه تشکیک هم فرق می‌کنه تا رد. شما در بعضی مثالها که زدید؛ آن‌ها تشکیک کردند و این به معنای تشکیک در ایمان به خدا نیست، بلکه به معنای تشکیک در قدرت و توانایی عقل برای یافتن خدا است؛ و این به خاطر این است که عقل جزئی و تجربی را در نظر گرفتند. البته ده‌ها اشکال به این نظریات وارد است که در این خلاصه نمی گنجد.// بله اشکالاتی بر برهان آنسلم وجود دارد// اما در مورد برهان علیت و واجب الوجود و نظم هیچ کس نگفته وجود خدا اثبات شد و رفت!!! بلکه اثبات علت العلل، واجب الوجوب، و ناظمی که توانا، دانا، و علت است و ... وجود دارد اما با تحلیل و دقت در مفهوم خدا؛ وجود خدا اثبات میشود. پس مطالب را با دقت بیشتر مطالعه کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.