افزودن نظر جدید

پیر خرد آمدم شبی اندر خواب. پرسیدم از او پرسش روز حساب. گفتا که بگو مهر که داری در دل. گفتم که علی گفت که آسوده بخواب. به کوری چشم کفار و ملحدین، «عشق علی زعالم و آدم کفایت است»! نفس به نفس از مادر ذکر یا علی گرفتیم پس ای کفار هر کاری که میخاید انجام بدید آخرش زیر دست و پا هستید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.