افزودن نظر جدید

به نظرم شما به مرض عرب ستيزی (كه نوعی بيماری مانند ترك‌ستيزی و فارس‌ستيزی و... است) دچار شده ايد. تنها راه درمان اين مرض، به كار انداختن انديشه و مطالعه است (يعنی اين بيماری در اثر ويروس كم‌عقلی و بیسوادی به وجود میآيد). شما گفتيد : "زمینه تفکر وهابی در فرهنگ قومی عربی است" اين چه حرفی است؟ ابن تيميه اهل حران بود كه از مناطق كهن ايرانی است. شما و نه هيچ كس ديگر حق نداريد به خاطر اشتباه چند نفر، همه عربها را محكوم كنيد. اگر هم بخواهيد كسی را محكوم كنيد بايد ايرانيها را محكوم كنيد چون آن سرزمين (حرّان كه تفكرات سلفی از آنجا منتشر شد) در اصل ايرانی است. البته حق محكوم كردن ايرانيها را هم نداريد چون نميتوان به خاطر اشتباه چند نفر همه را محكوم كرد. ثانياً اموی‌ها هم عرب نبودند. بلكه بنا بر متون تاريخی اينها عرب مُلصَق بودند. يعنی اصالتاً عرب نبودند، ولی چون مهاجرت كردند و بين قبايل عرب آمدند جزوی از آن قبيله و سپس عرب شدند. اميه ملصق به قريش بود. اگر ميخواهيد بنی‌اميه را نقد كنيد، رفتارشان و تفكرشان را نقد كنيد. نه همه مردم عرب را. اصلاً سرسخت‌ترين دشمنان معاويه، خودشان عرب بودند. چرا اينها را نمی‌بينيد و فقط معاويه را نماد قوم عرب گرفته ايد؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.