افزودن نظر جدید

شما به حرف من گوش نمی کنید من میگم موضوع سر میتواند یا نمی تواند نیست بلکه سر پتانسیل لازم برای اون کار هست بله یک انسان محکوم به اعدام میتواند تلاش به فرار کند اما به علت ترسو و بیفایده بودنش این پتانسیل وجود ندارد که برای فرار تلاش کند میتواند فرار کند اما مجبور به اعدام است و حسین هم همینطور میتوانست بیعت کند اما مجبور به حمایت از دینش بود...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.