افزودن نظر جدید

چه برحق ، چه ناحق دعوتی در کار نبوده و طبق گفته ی شما دین اسلام به زور تحمیل میشد ، ضمن اینکه مثل تمام پادشاهان و امپراتوریهای بزرگ و بنا به رسم ان زمان و حال ، بعد از حمله و پیروزی در جنگ ها به غارت و ویرانی می پرداختن و همچنین تجاوز به نوامیس مغلوب شدگان ، دقیقا همون کاری ک با ایرانی ها کردن که بعد از پیروزی در نبرد قادسیه زنان و دخترانشان رو مورد تجاوز قرار دادن و حتی به عنوان برده با خود بردن در صورتی که حضرت محمد(ص) برده داری رو برداشته بودن ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.