افزودن نظر جدید

عرب ها اصلا زراعتی نداشتند.در مدینه بیشتر یهودیان و مسیحیان ساکن بودند.عرب ها و سپس ترک ها و مغول ها که ایران را ویران کردند اصلا اهل کشاورزی نبودند.آنها معمولا گله دار و سپس غارتگر و حمله کننده به شهرها بودند. در ضمن من به همه حرفهای غربی ها درباره ایران و عرب و عمر و زرتشت و... شک دارم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.