افزودن نظر جدید

سلام دوست عزيز البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه در انتهاي داستان كوه پنجم پائلو به اين نتيجه مي رسد كه صبر و شكيبايي و مقاومت در برابر مصائب زندگي، عشق ورزيدن به مخلوقات الهي و تعقل و تفكر در آفرينش خداوند متعال انسان را از منجلاب ترس و شك به مرحله اي از ادراك حكمت و عزمت خداوند رهنمون مي سازد. اما با توجه به تحريفاتي كه در كتب آسماني قبل از قرآن رخ داده است و شناختي كه تفكرات و خرافات اديان تحريف شده به او داده اند نتوانسته است مقام پروردگار متعال و پيامبرالن عظيم الشأن را به درستي درك نمايد. براي همين هم داستاني كه او از الياس نبي عليه السلام روايت مي كند مملو از اين قبيل خرافات و كج فهمي هاست. دركل ذكر اين نكته ضروريست كه انسان مزينِ به رهنمون الهي و آشنا با فرقان ( قرآن ) كه ميزان تشخيص حق از باطل مي باشد به راحتي مي تواند مطالب گوناگوني را مطالعه نموده و نكات آموزنده و مثبت آن را فراگرفته و از اباطيل و خرافات آن مصون بماند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.